• @@

Zde je nadpis 1

Zde by mohl být nadpis 2

  • @@

    Popis obrázku
    pod obrázkem

Daleko vzadu, za Horami slov, mimo země Souhlásky a Samohlásky žijí Slepé texty. V ústraní žijí v Písmenkově na pobřeží Sémantiky, velikého oceánu jazyka. Malý potůček jménem Duden protéká jejich obcí a zásobuje je potřebnými pravidelnostmi.

Je to rajská země, ve které pečené části vět létají do úst. Ani všemocná Interpunkce Slepé texty neovládá a ty proto vedou téměř neortografický život. Jednoho dne se ale malý řádek Slepého textu, jeho jméno bylo Lorem Ipsum, rozhodl, že se vydá do širé Gramatiky…

Velký Oxmox jej od toho zrazoval, neboť se to tam hemžilo zlými Čárkami, divokými Otazníky a lstivými Středníky, avšak Slepý textík se nenechal zmást. Sbalil svých sedm verzálek, zastrčil si svou iniciálu za opasek a vydal se na cestu.

  • @@

Když zdolal první kopečky pohoří Kurzívy, ještě se naposledy ohlédl za siluetou svého rodného Písmenkova, za vesničkou Abecedou a cestou po které kráčel, Řádkovou uličkou. Lítostivě mu ještě hlavou prolétla rétorická otázka a pak se znovu vydal na cestu.


Cestou potkal Copy. Copy varovala Slepý textík, že tam, odkud pochází, byla nesčetněkrát přepisována a vše, co z ní ještě zbylo, je prý slovo "a" a že prý se má Slepý textík otočit a vrátit se zpět do své vlastní, bezpečné země.