Prohlášení o ochraně údajů

Ochranu Vaši osobních údajů bereme velmi vážně a striktně dodržujeme pravidla zákona na ochranu osobních údajů. Získané údaje neprodáváme ani z žádných jiných důvodů nepředáváme třetím osobám.