• Außenansicht des Königlichen Kurhauses

Königliches Kurhaus - Královský lázeňský dům

Místo setkávání v centru saských státních lázní

Královský lázeňský dům je pro Bad Elster důležitým reprezentativním příkladem novorenesance a dodnes je působivým svědkem důležitosti léčebných lázní Bad Elster, jejich mezinárodního významu a obliby mezi lázeňskými hosty na konci 19. století. 

Královský lázeňský dům byl vybudován mezi lety 1888 a 1890 pod vedením zemského stavitele Trobsche z Zwickau. Podnět k výstavbě tohoto lázeňského domu, který se měl stát kulturním centrem lázeňského města, vzešel od vlivných osobností tehdejšího společenského života v Sasku. Téměř kompletně zachovaná budova připomínající zámeckou architekturu je mimořádným a vzácným dílem s nadregionálním významem a mezi lety 1996 a 1998 byla velmi citlivě a odborně sanována. 

Královský lázeňský dům je dnes se svou centrální polohou v srdci Bad Elsteru naproti důstojné budově Albertových lázní (Albert Bad) a Divadlu krále Alberta (König Albert Theater) nejen moderním místem konání kulturních akcí, nýbrž zejména také atraktivní kongresovou a konferenční budovou. Se svými dvěma historickými sály (pro max. 70 a 300 osob) a příjemnými zastřešenými terasami i moderním vybavením nabízí ideální možnosti pro konání akcí všeho druhu v »královsko-saském« prostředí.