• Pohled na KunstWandelhalle Bad Elster

KunstWandelhalle Bad Elster

Architektonický zážitek v centru historického lázeňského parku

Již roku 1861 byly prameny Mořicův a Solný spojeny půlkruhovou promenádou. Poté co od poloviny 19. století již tyto prostory nesplňovaly rostoucí nároky, nechal Saský stavební úřad (architekti Dr. Kramer a Dutzmann) vystavět v letech 1928/1929 vyhřívanou prosvětlenou novou »Wandelhalle« ve stylu Bauhaus z labského pískovce z okolí obce Postelwitz, jejíž součástí byla i ozdobná kašna v prostoru před budovou. Dnes se tato budova nazývá KunstWandelhalle Bad Elster. 

Ve střední části budovy se dnes celoročně konají kromě koncertů všeho druhu také různé výstavy umění nejrůznějších žánrů. V levém bočním křídle KunstWandelhalle se nachází Sächsisches Bademuseum Bad Elster, v pravém křídle pak zřídlo proslulého »Mořicova pramene« objeveného v roce 1669.

Všechny informace týkající se umění, výstav a akcí v KunstWandehalle Bad Elster: www.kunstwandelhalle.de