24. Chursächsischer Sommer 2019 - jako největšího kulturního festivalu v evropské lázeňské oblasti

1. květen až 6. říjen 2019

Od roku 1996 začíná každý rok tradičně 1. května v Saských státních lázních Bad Elster Kurfiřtskosaské léto jako festival evropské lázeňské oblasti. Až do 6. října se ve městě kultury a festivalů Bad Elster, v sousedním Bad Brambach a v dalších skoro 40 vybraných místech, kde se stýkají hranice zemí Bavorska, Česka, Saska a Duryňska, v srdci Evropy, koná kolem 300 vynikajících kulturních akcí různých žánrů. Patronát nad festivalem bez hranic převzal prezident Saského zemského sněmu pan dr. Matthias Rößler a generální konzulka České republiky v Drážďanech JUDr. Markéta Meissnerová.

Zářivým »letním sídlem« úspěšného kulturního festivalu je město kultury a festivalů Bad Elster, které Vás vpravdě »královsky« nadchne díky renomovaným umělcům a souborům a obsáhlým rámcovým programem, skládajícím se z koncertů v historickém lázeňském parku, nabídkami na relaxaci a kulinářskými zážitky. Důležitou součástí Kurfiřtskosaského léta jsou ale také četná místa konání festivalu u spřátelených partnerů, kteří programem zaměřeným na kulturu a turismus významně ovlivňují charakter festivalu. Symfonický orchestr Chursächsische Philharmonie – jako Festivalorchestra in Residence – přitom každý rok hostuje na svém »letním turné« jako »hudební vyslanec« v četných zařízeních jako jsou zámky, kostely a koncertní domy.

Programová nabídka 23. Kurfiřtskosaského léta:

»Sommerresidenz« Bad Elster

Das Festivalzentrum

Kurpark Classics Bad Elster

So klingt der historische Kurpark!

Bühnen im Herzen Europas

Die Festivalorte 2019

Chursächsische Philharmonie

Orchestra in Residence on Tour